sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen vindt dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking te weinig aandacht geeft aan kwaliteitsvol basisonderwijs in het Zuiden. België loopt achter op internationale donoren en richtlijnen. Volgens Van der Maelen moet minister van Ontwikkelingssamenwerking Chastel meer middelen vrijmaken voor basisonderwijs: "want de eerste levensjaren van een kind zijn cruciaal voor zijn ontwikkeling."

Van der Maelen zet zijn schouders onder de meest recente oproep van Plan België voor meer kwaliteitsvol onderwijs voor kinderen in het Zuiden. Op 3 mei vroeg Plan ambassadeur Koen Wauters aan verschillende parlementsleden om zich hiervoor samen met Plan België te engageren. Hun boodschap luidde: "Investeren in onderwijs, zonder ook te investeren in de kwaliteit van onderwijs, is niet efficiënt, leidt niet tot betere leerresultaten en doet geen recht aan de kwestbare groepen die het meest nood hebben aan kwaliteitsvol onderwijs."

Het aantal niet-schoolgaande kinderen daalde tussen 1999 en 2008 met 39 miljoen. "Dat is goed," zegt  Van der Maelen, "maar onvoldoende. België mag zich als donor niet laten verblinden door het stijgende aantal inschrijvingen op scholen, want de leerresultaten laten te wensen over." Plan België wijst erop dat het gebrek aan materiaal, onvoldoende opgeleidde leerkrachten, overbevolkte klassen, onaangepaste lesmethodes de kwaliteit van basisonderwijs in het Zuiden aantasten.

De sp.a-er vraagt aan minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel om meer aandacht te besteden aan kwaliteitsvol basisonderwijs in het Zuiden. Hoewel het totale budget voor onderwijs gestegen is, daalt het budget voor basisonderwijs al verschillende jaren: 18% van het budget gaat naar basisonderwijs. "Dat is minder dan de meeste andere internationale donoren en erg ver van de 50% zoals door de UNESCO werd voorgesteld. In 2011 is het budget voor ontwikkelingssamenwerking al flink gedaald. Hoog tijd dus om meer steunen te geven aan basis- én hoger onderwijs in het Zuiden.", aldus Van der Maelen.

Teken de petitie van Plan België