Huurders met een klein inkomen zijn voor ons een prioritaire doelgroep. Daarom heb ik het college gevraagd met de partners in het woonbeleid vier convenanten af te sluiten. Zo kunnen kwetsbare huurders beter beschermd worden. Iedereen verdient een goede, gezonde en betaalbare woning. Professionele organisaties zullen daarom niet enkel informeren, maar ook ondersteunen en begeleiden.

Op de private huurmarkt is één op de vier woningen van een lage kwaliteit . In verhouding tot het inkomen is het huren voor de lagere inkomens een zeer hoge last. Soms gaat tot 37% van het maandinkomen naar het betalen van huur. Kwetsbare huurders ondervinden meer uitsluiting op de huurmarkt en moeten zich vaak tevreden stellen met een minderwaardige woning. Ze voelen zich minder woonzeker en tevreden.

Daar willen we iets aan doen.

We moeten ons wapenen tegen nog grotere woonproblemen.

De vier afgesloten convenanten kunnen ons daarbij helpen:

1. Preventie van uithuiszetting van huurders

Het project van CAW Artevelde i.s.m. CAW Visserij bemiddelt tussen huurder en verhuurder, en biedt preventieve woonbegeleiding aan. Zo kunnen conflicten als uithuiszetting van de huurder en andere problemen vermeden worden.

2Jong geleerd, goed gehuurd

De Huurdersbond Oost-Vlaanderen biedt schooverlaters een gericht vormingspakket aan.Te veel jonge mensen huren een woning zonder te beseffen welke rechten en plichten hieraan verbonden zijn. Met het project ‘Jong geleerd, goed gehuurd’ komt zowel de private als de sociale huurmarkt aan bod, samen met de rechten, plichten en valkuilen van het huren.

3. Laagdrempelige communicatie en participatie verzorgen met sociale huurders

De fusie van drie sociale huisvestingmaatschappijen met inbreng van de stadswoningen is in volle voorbereiding. Tussen de sociale huurders en de partners van de fusie is een goede communicatie essentieel. De denktank van Samenlevingsopbouw Gent vzw zal fungeren als een forum waarop sociale huurders hun stem kunnen laten horen.

4. Veiligheid en kwaliteit bevorderen van woningen die verhuurd worden als transitwoning of SVK-woning

De samenwerking van de twee sociale verhuurkantoren (SVK Woonfonds en het SVK OCMW) en het AG SOB betreft het conform maken van de woningen met de Vlaamse Wooncode, het optimaliseren van de woningkwaliteit en het energiezuinig maken van de woningen.