De Vismarkt is één van de gezelligste pleintjes in onze stad. Zeker met mooi weer kan je er dan ook over de koppen lopen, maar het te talrijke autoverkeer werkte vaak storend.

“Onlangs beslisten we daarom om de Vismarkt parkeer- en verkeersvrij te maken, een eerste stap naar een autoluw stadcentrum. Vandaag beslisten we om ook de terrassen uit te breiden zodat nog meer mensen kunnen genieten van dit gezellige plein”, zegt schepen Karel Geys.

Door het parkeervrij maken van de Vismarkt ontstaat er nieuwe open ruimte op het plein. Deze ruimte kan worden gebruikt worden voor een uitbreiding van de terraszone.
 
De aankomst van de voetgangersbrug blijft een open ruimte om de voetgangers voldoende bewegingsruimte te laten en de binnenkort aan te leggen nieuwe brug volledig tot haar recht te laten komen.
 
De terraszone aan de Dijlekant wordt uitgebreid. Deze nieuwe zone wordt verdeeld over de verschillende horecazaken. Zo krijgen de Bar Popular en ’t Ankertje een uitbreiding van hun huidige terraszone. De Fanterlok, Ronda en de Cirque krijgen een extra terras langs de Dijle en voor de Vishandel Emiel kan een terras komen voor de eigen gevel. Ook in de Nauwstraat is er nu ruimte voor terrassen tijdens de uren dat de Vismarkt verkeersvrij is. Zo kunnen De Mille, de Stille Genieter, De Gouden Vis, Atlas en ’t Archief een terras van een meter breedte buitenzetten over de hele gevellengte. Breder is niet mogelijk omdat het een smal straatje is. Den Akker tenslotte behoudt het huidige grote terras.
 
“Naast de terraszones worden ook telkens vijf verwijderbare fietsleunhekjes voor een tiental fietsen geplaatst. Aan de gevel van het Hof van Villers in de Drabstraat voorzien we nog eens tien fietsenstalling. In totaal voorzien we zo 30 extra fietstenstallingen op de Vismarkt”, besluit Geys.
 
“Bij de nieuwe indeling van de terraszones is gezocht naar een logische verdeling geënt op de inrichting van het plein en op de ligging en afmetingen van de desbetreffende horecazaak. Hierdoor hebben we getracht een eerlijke, billijke indeling te maken voor alle uitbaters en maken we er een nog aangenamer plein van waar meer mensen kunnen vertoeven”, zegt Karel Geys.