Vandaag heeft iemand, afhankelijk van de relatie tot de overledene, recht op 2 tot 3 dagen verlof, op te nemen tussen de dag van overlijden en de dag van de begrafenis. David Geerts en Meryame Kitir willen dat aantal optrekken naar 5 tot 10 dagen, op te nemen binnen het jaar na het sterfgeval.

“We merken dat het aantal dagen nu te weinig is voor het verwerkingsproces, waardoor mensen een beroep doen op gewone verlofdagen of op de ziekteverzekering,” stelt Meryame Kitir vast. “Dat vinden we geen goede zaak. Voor nogal wat mensen komt de echte schok ook pas na de begrafenis, wanneer je volgens de huidige regeling geen recht meer hebt op rouwverlof.” De extra verlofdagen kunnen betaald worden door het Riziv, zoals nu met het vaderschapsverlof gebeurt.

Meryame Kitir en David Geerts dienen hierover een wetsvoorstel in.