Het is op zich al niet verstandig dat Minister Galant en spoorbaas Cornu dezer dagen hun meningsverschillen in de media uitvechten. "Nniet echt een teken van deugdelijk bestuur. De mensen hebben hier geen boodschap aan. Ze willen vooral dat er wordt gewerkt aan een betere, stiptere en comfortabelere dienstverlening. Daar moet de energie van Minister Galant en spoorbaas Cornu naartoe gaan." David Geerts vindt dat de samenleving meer ‘waar’ voor haar geld mag verwachten van de NMBS. "De stiptheid blijft een pijnpunt en het comfort laat nog vaak te wensen over. De reizigers hebben recht op beter. Nu lijkt het er sterk op dat ze minder gaan krijgen maar wel meer zullen moeten betalen.” Geerts heeft in het verleden al herhaaldelijk bepleit dat reizigers ook nauwer moeten betrokken worden bij het NMBS-beleid. "In de eenentwintigste eeuw moet een bedrijf in dialoog gaan met de reizigers. In ons land hebben we met de reizigersorganisaties een heel goede gesprekspartner. Ik kan alleen maar vaststellen dat er vandaag nog veel terughoudendheid bestaat bij het spoorbedrijf om een klantenconversatie aan te gaan."

Geerts vreest ook dat de besparingsoperatie zijn weerslag zal hebben op de veiligheidsinvesteringen. "De voorbije jaren zijn er heel wat middelen die we eigenlijk in veiligheid hadden kunnen investeren door het management gebruikt voor projecten die niet tot de publieke taken van de vervoersmaatschappij behoren. Geerts verwijst dan vooral naar de honderden miljoenen die het spoorbedrijf in de voorbije jaren heeft gebruikt voor pakjesdiensten en goederentransport. Op die manier hebben we een grote achterstand opgelopen inzake investeringen in veiligheid. Ik heb veel begrip voor de moeilijke erfenis die mijnheer Cornu heeft gekregen maar dat mag geen excuus zijn om veiligheidsinvesteringen nog eens naar het de achterplan te verwijzen.”