“Wijkgezondheidscentra leveren toegankelijke, nabije en betaalbare eerstelijnszorg”, zegt Karin Jiroflée. “Daarom zou minister De Block wijkgezondheidscentra beter stimuleren in plaats van ze af te bouwen.” 

Uit een studie van de Intermutualistisch Agentschap blijkt dat wijkgezondheidscentra niet duurder zijn voor de ziekteverzekering, goedkoper zijn voor de patiënt en kwalitatief hoogstaande zorg leveren. “Een toonbeeld waar de ons omringende landen best jaloers op zijn”, zegt Jiroflée. 

En toch voerde minister De Block in oktober vorig jaar een bevriezing in van nieuwe wijkgezondheidscentra. Iedereen die een aanvraag had ingediend zou een audit van de minister moeten afwachten. Een audit waarover het tot op vandaag, een jaar later later, nog steeds muisstil is. Intussen wordt er niet geïnvesteerd in de uitbreiding van toegankelijke eerstelijnszorg. “Over het succes van de wijkgezondheidscentra is er nochtans een brede consensus”, zegt Jiroflée. Ze verwijst ook naar een initiatief van Vlaams sp.a-volksvertegenwoordiger Jan Bertels die begin dit jaar nog aandrong om vanuit Vlaanderen een belangenconflict in te roepen tegen de bevriezing van federaal minister De Block van nieuwe wijkgezondheidscentra.

“Nog langer wachten, op de door de minister gevraagde audit heeft geen zin”, zegt Karin Jiroflée. Het wordt tijd dat minister De Block de wijkgezondheidscentra niet langer ziet als een niche in de zorgsector. Het is een nabij en innovatief model van zorg dat over heel België zijn performantie en efficiëntie bewezen heeft en dat eigenlijk maximaal zou moeten uitgerold worden. De minister moet nu stoppen met dossiers voor nieuwe WGC’s te block-eren en moet bijkomende middelen voorzien om alle initiatieven die ‘on hold’ gezet zijn snel te kunnen laten opstarten”, besluit Jiroflée.