sp.a pleit al langer voor het terugbetalen van psychologische hulp. Het erkennen en regelen van de geestelijke gezondheidszorg beroepen is daarin een eerste belangrijke stap. Met de wet van 2014 werd een belangrijke stap vooruit gezet. “Maar met de wijzigingen die minister De Block vandaag doorvoert, ziet het er voor patiënt niet goed uit”, zegt Karin Jiroflée.

Waar gaat het om? In het voorstel van de minister mogen in de toekomst enkel nog artsen, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen de psychotherapie uitoefenen. “Deze verschraling van het aanbod is nefast voor de patiënt”, zegt Karin Jiroflée. “Uiteraard moeten de kwakzalvers eruit. Maar een grote verscheidenheid aan mentale problemen vraagt ook een grote verscheidenheid aan therapeutische benaderingen. Zo zal een seksuoloog, een pedagoog of een sociaal werker met een therapie-opleiding een probleem anders benaderen dan een psycholoog of arts. Het is onbegrijpelijk dat de minister voor deze groepen de poort tot de therapie-opleiding sluit.”

Karin Jiroflée maakt zich niet alleen zorgen om de verschraling van het aanbod aan psychotherapie. In het nieuwe voorstel van de minister wordt elke arts plots gepromoveerd tot psycholoog of orthopedagoog. “Het getuigt van weinig respect voor het werk van de psychologen en orthopedagogen vandaag. En het is een wel héél rooskleurige inschatting van de artsenopleiding om nu in elke arts ook meteen een psycholoog of orthopedagoog te zien”, zegt Karin Jiroflée.

De wetswijziging wordt vandaag door de meerderheid doorgeduwd. “Het is betreurenswaardig dat de minister de belangen van enkele beroepsgroepen laat primeren op deze van de patiënt”, besluit Karin Jiroflée.