Dinsdag 10 mei lag een voorstel van decreet voor om wapenhandel naar bepaalde landen, onder andere Saudi-Arabië, on hold te zetten. De meerderheid (N-VA, Open VLD en CD&V) stemden het voorstel weg. Nochtans had iedere partij eerder in de pers en in het parlement zich openlijk uitgesproken voorstander te zijn van een dergelijk decreet.

"Met dit voorstel willen we rechtszekerheid bieden aan bedrijven. Door te werken met een on hold-lijst zeg je op voorhand tegen hen: begin niet aan een procedure om een vergunning te vragen, het wordt sowieso niet goedgekeurd voor de landen die op een dergelijke lijst staan", zegt Vlaams parlementslid Tine Soens.

Een dergelijke lijst bestond in het verleden al met de bedoeling om wapenexport naar landen die flagrant de mensenrechten schenden en waar geen internationaal embargo mogelijk is toch te verbieden. Die praktijk werd begin dit jaar door minister-president Bourgeois verlaten toen de vraag van sp.a kwam om Saudi-Arabië op de lijst te zetten. "Volgens de minister-president was er geen rechtsgrond voor.

Een beetje vreemd, want hij heeft de praktijk twee jaar lang verder gezet zonder dat er een probleem was." De afgelopen maanden werd de discussie gevoerd of een dergelijke lijst nu al dan niet kon. "Dat er één moest zijn, daar zijn quasi alle partijen uitgesproken voorstander van. Maar als er dan een voorstel ligt om een on hold-lijst in het decreet te schrijven, dan stemmen de meerderheidspartijen tegen. Dat bewijst dat ze enkel lippendienst leveren aan vrede en veiligheid en hun woorden niet in daden willen omzetten."