Bart De Wever sprak begin vorige maand in een brief aan minister Peeters en De Block van "concurrentievervalsing" indien de lastenverlagingen van de federale regering enkel zouden gelden voor de private zorgverstrekkers en bijvoorbeeld niet voor het Antwerps Zorgbedrijf of het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. Meer algemeen wilde hij naar eigen zeggen dat de verlaging er ook zou komen voor de lokale overheden.

“We besloten om N-VA voor de keuze te stellen en dienden een voorstel in om de lastenverlagingen uit te breiden voor de contractuelen bij de provincies en de lokale besturen”, licht Meryame Kitir toe. “Dat is ook nodig omdat de federale en Vlaamse regeringen de provincies, steden en gemeenten met tal van bijkomende kosten en facturen opzadelt. Die factuur zal al gauw oplopen tot meer dan 300 miljoen euro voor de Vlaamse steden en gemeenten. De meerderheid, inclusief N-VA, stemde het voorstel echter weg.”