Donderdag diende sp.a in de Kamer nog maar eens een voorstel in om de pensioenleeftijd van parlementsleden te verhogen. Met dat voorstel wilde sp.a de voorwaarden voor de pensioenleeftijd voor parlementairen gelijk trekken met de pensioenvoorwaarden voor alle werknemers. “Elke wijziging van het pensioenstelsel bij ambtenaren, zelfstandigen of werknemers, zou zo ook automatisch van toepassing zijn voor parlementsleden”, legt Meryame Kitir uit. “Nu is dat nog niet het geval, want momenteel mogen parlementsleden op 55 jaar met pensioen, terwijl de regering besliste dat arbeiders en bedienden tot 67 moeten werken. Iedereen zal het erover eens zijn dat het niet kan dat parlementsleden nog steeds gunstigere pensioenvoorwaarden genieten. Dat is een grote onrechtvaardigheid.”

Toch stemden donderdag alle partijen van de meerderheid - N-VA, CD&V, Open VLD en MR - tegen het voorstel, zodat de oneerlijke situatie verder blijft bestaan.

Vorig jaar werd een gelijkaardig voorstel van sp.a ook al eens weggestemd.