De Brusselse regering heeft eind vorig jaar het meerjarig investeringsprogramma voor bruggen en viaducten goedgekeurd. Het plan werd vandaag voorgesteld aan het parlement. 

“Hiermee werd een belangrijke opdracht afgerond,” zegt Brussels Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, Pascal Smet. “In 2016 en 2017 werden alle bruggen en viaducten in het Brussels Gewest geïnspecteerd door onafhankelijke experten. Net zoals bij het meerjarig investeringsprogramma voor tunnels uit 2016 heeft Brussel Mobiliteit de opdracht gekregen om een meerjarig investeringsprogramma op te stellen voor bruggen en viaducten. Dit plan werd vandaag officieel aan het parlement voorgesteld nadat het in december door de regering werd goedgekeurd. We beschikken nu over een ‘identiteitskaart’ van alle 138 tunnels, bruggen en viaducten in onze hoofdstad. We weten in welke staat onze bouwwerken zijn en op basis van deze informatie hebben we een gedetailleerd programma voor inspecties, onderhoud en renovatie opgesteld. De komende jaren worden alle bruggen vakkundig gemonitord en onderhouden. We doen dit om situaties zoals de tunnelproblemen die we kenden te voorkomen. Op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid voor vandaag en voor de komende jaren.” 

 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 92 bruggen en viaducten. 68 van deze bruggen vallen volledig onder het beheer van Brussel Mobiliteit en 8 bruggen worden samen met Infrabel beheerd. De overige bruggen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van Infrabel.

Classificatie

Een classificatiesysteem voor alle bruggen en viaducten tussen A (bouwwerk verkeert in gevaarlijke staat) en F (bouwwerk zonder defecten) zorgt voor een gestructureerd globaal overzicht van alle uit te voeren onderhoudswerken tijdens de komende jaren.

De belangrijkste conclusie van de experten die de bruggen en viaducten hebben onderzocht trokken, is de volgende:

“Uit het onderzoek blijkt dat er op dit ogenblik geen enkele indicatie is om een bouwwerk in de categorie A2 (gevaarlijk) te plaatsen of om een verkeersverbod of –limitatie op te leggen.”

Ter herinnering: de Klein Eilandbrug is sinds twee jaar gesloten voor het autoverkeer. De bouwvergunning voor een nieuwe brug op deze plaats is momenteel in voorbereiding.

In hun rapport benadrukken de experts de noodzaak om de waterdichting en de staat van het beton van de meeste bruggen op regelmatige basis te controleren, verbeteren en renoveren gezien de hoge leeftijd van veel bruggen.

 Actie

De Brusselse Regering heeft kennis genomen van alle dringende maatregelen (verbetering van relingen, boringen en afbikken) die moeten worden genomen volgend op de aanbevelingen van de experten en de classificatie in het meerjarig investeringsprogramma. Op dit ogenblik zijn verschillende korte termijn interventies (vernieuwen van vangrails en weginstallaties) lopende. Middellange en lange termijn interventies, zoals weghalen van begroeiingen en herstellingen aan de waterdichting en beton, zijn gepland en gebudgetteerd binnen een periode van vier jaar.  

Budget

Tussen 2018 en 2021 wordt 24 miljoen euro begroot voor de inspecties van de bruggen en viaducten en voor veiligheids-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.