Vlaams minister Ben Weyts  zet tegen beter weten in door met zijn idee voor een congres- en cultuurcentrum in Ruisbroek, geïnspireerd op deSingel in Antwerpen of het Concertgebouw in Brugge. “De Vlaamse regering heeft de komende drie jaar 300.000 euro veil voor een studie naar een megalomaan prestigeproject waar niemand zit op te wachten, terwijl andere beleidsdomeinen kreunen onder de besparingen”, zegt Katia Segers. En nu blijkt dat ook de gemeente Sint-Pieters-Leeuw al zes miljoen euro belastinggeld voorziet voor dit nutteloze project. sp.a stelt voor dat geld  uit de gemeentekas te gebruiken voor de bouw van een nieuwe school.

Vorig jaar leidde de plannen voor de bouw van een congres- en cultuurcentrum met 900 plaatsen in Ruisbroek reeds tot verhitte discussies het Vlaams Parlement. Vanuit verschillende politieke partijen werd erop gewezen dat er geen vraag, noch nood bestaat aan bijkomende culturele infrastructuur in een gebied waar in een straal van 15 km in Vlaanderen niet minder dan 20 cultuurcentra reeds uitstekend werk verrichten, én nog eens 22 gemeenschapscentra in Brussel hetzelfde doen. Zeker in het licht van de felle besparingen in cultuur, betekent de komst van een nieuw, groot cultuurcentrum onnodige concurrentie. “Op een voorschot groot, rond en in Brussel, gaat de megalomane vuurtoren van Weyts kampen met het al rijke aanbod van maar liefst 42 CC’s en GC’s inzake publiek en aanbod”, stelt Katia Segers. “Op basis van deze doorslaggevende argumenten tégen, hoopte ik dat de idee definitief van tafel was geveegd. Helaas. Dit megalomane project in de achtertuin van Weyts, moet en zal er blijkbaar komen.”

Niet alleen de Vlaamse regering zet onverzettelijk door met dit megalomane project. Ook het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil absoluut dit prestigeproject doorduwen. In de meerjarenbegroting voorziet Sint Pieters-Leeuw niet minder van 6 miljoen euro investeringsbudget voor het congres- en cultuurcentrum.

Nochtans kampt de gemeente met veel dwingendere noden. Sint-Pieters-Leeuw kampt met een ernstig capaciteitstekort in de basisscholen. Om te vermijden dat kinderen in de kou blijven staan, vroeg het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw de Vlaamse Regering 5 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe school in Zuun-Ruisbroek. Helaas kende de Vlaamse regering slechts 1,5 miljoen euro toe. Hierdoor worden de bouwplannen flink bemoeilijkt. “sp.a Sint Pieters-Leeuw pleit voor meer investeringen in de dwingende noden in onderwijs in plaats van de bouw van een megalomaan prestigeproject”, stelt politiek secretaris sp.a Sint-Pieters-Leeuw David Van Vooren. Het bedrag dat de gemeente voorziet voor het CCC Ruisbroek, volstaat ruimschoots om alle plannen voor de renovatie of aanbouw van schoolgebouwen in onze gemeente te realiseren. Als er keuzes moeten worden gemaakt, verdienen investeringen in onderwijs voor sp.a de absolute prioriteit. “Wij willen investeren in de toekomst van mensen en van  onze kinderen in plaats van in beton”, besluiten Katia Segers en David Van Vooren.