Op woensdag 15 november ondervroeg ik minister Sven Gatz over zijn plannen voor een meldpunt grensoverschrijdend gedrag in de cultuur - en mediasector.

De problematiek van het grensoverschrijdend gedrag situeert zich in alle sectoren waar macht in het spel is. Het Vlaams Parlement moet iedereen die bezorgd is, een duidelijk signaal geven. Een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de media- en cultuursector is belangrijk. De mensen moeten weten waar ze terechtkunnen en waar ze gehoor zullen vinden. Ze moeten het gevoel krijgen dat ze worden begrepen. Ze moeten bij de juiste mensen terechtkomen.

Het antwoord op de vraag hoe we een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag moeten organiseren, moet het resultaat zijn van de vele hoorzittingen die we in de commissie nog willen organiseren. We moeten luisteren naar het veld, we moeten luisteren naar de experts en we moeten samenwerken aan de best mogelijke integrale oplossing en aan een integraal beleid dat komaf maakt met grensoverschrijdend gedrag.