sp.a-Kamerlid Melissa Depraetere reageert verbolgen op het recent Rekenhof-rapport dat brandhout maakt van de archaïsche manier van werken van DAVO, de dienst alimentatievorderingen die ressorteert onder de FOD Financiën. Blijkbaar werkt men daar nog altijd met excell-programma’s uit 2003, wat in software-termen neerkomt op de ‘digitale prehistorie’. Depraetere wil dat de Financiënminister DAVO naar de 21ste informatica-eeuw loodst

“Het zijn voornamelijk alleenstaande vrouwen met kinderen die door niet-betaalde alimentatiegelden in de armoede verzeilen. Onaanvaardbaar dat dat gebeurt door kaduke computerprogramma’s”, vindt Depraetere.

Depraetere zal bevoegd Financiënminister Alexander De Croo ondervragen. Het rapport wijst niet alleen naar de deplorabele toestand van de verouderde informaticatoepassingen, maar ook naar een fikse achterstand in de dossiers. Het Rekenhof becijferde dat ‘tussen de oprichting in 2004 en augustus 2018 de DAVO zowat 65.000 dossiers behandelde en dat medio vorig jaar dan nog altijd 24.000 van in behandeling of in terugvordering waren. Van alle alimentatievorderingen die de dienst beheert, was op 31 december 2018 29,25% ingevorderd. In 2018 betaalde de DAVO 29,9 miljoen euro aan voorschotten op onderhoudsgelden voor 18.543 kinderen.’  

DAVO helpt mensen (vaak alleenstaande vrouwen met kinderen die in een precaire financiële situatie zitten) als ze na een scheiding hun gerechtelijk vastgelegde alimentatiegelden niet ontvangen. Dan schiet DAVO de gelden voor en vordert ze de verschuldigde bedragen terug bij de echtgenoot/echtgenote. Nog dit jaar heeft de Kamer trouwens de maximumbedragen om aanspraak te maken op een voorschot van de Dienst Alimentatievordering opgetrokken van van 1.800 naar 2.200 euro. 

“De werklast zal dus nog verhogen gezien er meer gerechtigden komen. Het is dan écht utopisch om te denken dat met verouderde software de achterstellen zullen kunnen worden weggewerkt”, stelt Depraetere. 

Ze vindt dat met dit recente Rekenhof-rapport DAVO mag worden opgevorderd voor een gedachtewisseling in de Kamer. Het is ook alweer van 2013 geleden dat DAVO met een evaluatierapport naar het parlement kwam. Dat is nochtans een jaarlijkse wettelijke verplichting. Depraetere wil ook dat de Financiënminister de aanbevelingen van het Rekenhof ter harte neemt en en de IT-afdeling van DAVO naar de 21ste eeuw brengt zodat het onderhoudsgeld automatisch wordt berekend en de financiële informatie van de rechthebbende vlot gekoppeld wordt aan gegevens uit de kruispuntbank en de besluiten van de rechtbanken die de alimentaties toekennen.