De zomervakantie is deze week begonnen en voor veel kinderen betekent dat uren buiten spelen. Stilaan worden spelende kinderen echter een bedreigde soort: ze mogen geen lawaai maken en hebben te weinig speelruimte. Kasper Vandecasteele (sp.a-groen) vroeg op vraag van Vlaams sp.a parlementslid Tine Soens aan het Meense stadsbestuur aandacht voor spelende kinderen en jongeren door het charter van Goe Gespeeld! te ondertekenen.

Goe Gespeeld! is een initiatief van een aantal jeugdwerkverenigingen, waaronder de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, De Ambrassade en de jeugdbewegingen. Hun charter omvat acht punten waarmee ze het recht op spelen voor kinderen en jongeren willen verbeteren. Dit gaat van de mogelijkheid van alle kinderen om te kunnen spelen, over spelen is geen overlast tot het rekening houden met de impact op kinderen en jongeren bij elke beleidsmaatregelen. De initiatiefnemers willen hiermee een positief speelklimaat garanderen.

“Met sp.a kunnen we Goe Gespeeld! alleen maar ondersteunen. Uit onderzoek van Kind & Samenleving blijkt dat vandaag nog maar half zoveel kinderen buiten spelen in vergelijking met 30 jaar geleden. Dat is verontrustend”, zegt Tine Soens. “Het is dan ook goed te horen dat schepen van Jeugd Vanryckeghem ons voorstel steunt en het charter van Goe Gespeeld! wil ondertekenen”, zegt Kasper Vandecasteele. “We vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om te kunnen spelen.”