“Ouders weten niet hoe ze concreet de zorg voor hun kind gaan organiseren, voorzieningen weten niet hoe ze in de toekomst hun personeel gaan betalen en de politieke wil ontbreekt om er iets aan te doen. N-VA, CD&V en Open Vld spelen politieke spelletjes op de kap van kinderen met een handicap”, aldus Bart Van Malderen.

Op 1 januari treedt een nieuw financieringssysteem voor de ondersteuning van mensen met een beperking in werking. Voortaan krijgen zij het budget en de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze de zorg op hun eigen maat organiseren. “sp.a is een grote voorstander van die hervorming”, zegt Bart Van Malderen. “Helaas wordt ze vandaag mismeesterd. De regeringspartijen blijven kibbelen, en daardoor heerst er vandaag grote chaos.”

“Hebben mensen die al jaren een deel van de zorg voor hun kind op zich nemen, recht op 7/7 ondersteuning als de mantelzorg niet meer lukt? Binnen welke termijn zullen mensen die meer zorg nodig hebben, daar ook effectief beroep kunnen op doen? Wat gebeurt er met assistentiewoningen en begeleid wonen? Hoe zullen de zorgvoorzieningen worden gesubsidieerd? Hoe wordt er bepaald welke situaties recht geven op versnelde toegang tot zorg? Dit zijn allemaal vragen waarop dat niemand nog een antwoord op heeft”, aldus Bart Van Malderen.

“De oorzaak van deze pijnlijke situatie, die in de hele sector en bij de vele mensen die zorgen voor mensen en kinderen met een beperking tot grote onrust leidt, is het aanhoudende geruzie tussen de regeringspartijen N-VA, CD&V en Open Vld”, zegt Van Malderen. “CD&V wil de koepel van de zorgvoorzieningen niet voor het hoofd stoten, N-VA wil de zorgvoorzieningen net zo hard mogelijk raken en Open Vld weigert extra geld voor Welzijn. Geen enkele regeringspartij denkt in het belang van de betrokken mensen zelf. De personen met een beperking zijn het kind van de rekening.”