"Personen met een beperking en ook de duizenden hulpverleners dreigen een unieke en onafhankelijke expertise te verliezen", aldus Van Malderen. "Modem en mensen met een beperking zijn het slachtoffer van een chaotische aanpak door de Vlaamse regering. Bovendien bespaart de Vlaams regering door de werking van Modem net geld. Die mensen boeken met weinig middelen enorme resultaten. Resultaten die het verschil maken in het dagelijkse leven van heel wat mensen. Als je grote technologie moet inkopen om eenzelfde resultaat te halen, zal dat veel meer kosten aan de Vlaamse regering. Of moeten die mensen met een beperking dan niet meer worden geholpen?"

"De provincie mag het centrum niet meer ondersteunen en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil enkel een pleister op een houten been kleven met een projectsubsidie die de werking van Modem absoluut niet kan dekken. Ons Vlaams parlementslid vreest dat dit het eerste geval in een rij is: "De provincies afslanken is één ding", maar "belangrijke dingen voor mensen met een beperking koudweg laten sneuvelen, gaat te ver".

Lees het bericht van het Modem-team op hun website