Elke Vlaming met een erkende handicap zal in de volgende regeerperiode recht hebben op de zorg die hij of zij nodig heeft. Er komt een basis ondersteuningsbudget voor elke persoon met een handicap. Hiermee zullen ze zelf, met de hulp van familieleden, vrienden en collega’s, kunnen beslissen over hun zorg en ondersteuning. “Op die manier mobiliseren we de hele samenleving voor personen met een handicap”, aldus Bart Van Malderen. Mensen met een dringende zorgnood kunnen blijven rekenen op extra steun van professionele hulp en kunnen daar ook sneller bij terecht.

"Met dit voorstel draaien we mensen geen rad voor de ogen, wat andere partijen wel doen. De geplande hervorming van de sector - waarbij alles in functie wordt gesteld van de personen met een handicap - is broodnodig", aldus Bart Van Malderen.