Vanaf vandaag tot en met donderdag 30 april staat de Digitale Week op het menu, een campagne waarin overheden, organisaties en bewegingen samenwerken om digitale geletterdheid en mediawijsheid in Vlaanderen en Brussel te bevorderen. Voor sp.a is deze tiende editie hét signaal om de regeringen in dit land aan te zetten tot actie.

“Op dit moment zijn mensen koopwaar voor internetgiganten als Google of Facebook en bedrijven die online verkopen”, stelt Katia Segers. “Alleen al met onze naam, ons adres en onze geboortedatum verdienen ze tonnen geld, terwijl we niet eens weten wat met onze gegevens gebeurt of aan wie precies ze worden verkocht. Dat moet veel transparanter. Of onze gegevens gebruikt worden, moet onze keuze zijn en niet die van Facebook of andere internetbedrijven.”

Voorzitter Bruno Tobback en kamerlid David Geerts wijzen op de noodzaak tot eenvoud. “De privacy-instellingen van sociale media zijn vaak zo ingewikkeld dat we enkel ‘ik ben akkoord’ aanvinken om mee te kunnen spelen. Dat moet anders. Wij willen aanduiden welke gegevens van ons profiel we wél willen delen in plaats van welke niet”, zegt Geerts. “Een strenge Europese verordening die aan onze privacy-regels tegemoet komt, is in de maak. Maar we zijn er nog niet”, benadrukt Tobback. “We moeten ervoor zorgen dat we niet toegeven aan het lobbywerk van internetgiganten of lidstaten die dat willen afzwakken. De bevoegde Europese commissaris én Staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein horen daarin een voortrekkersrol te spelen.”

In eerste instantie moet Europa dus aan de bak, maar ook voor de federale én de Vlaamse regering ligt er werk op de plank. “Er is meer nodig dan wetgevend werk alleen”, vindt Aaron Ooms, voorzitter van de Jongsocialisten. “Mensen moeten precies weten wat bedrijven doen met online-gegevens die ze over zichzelf prijsgeven. Op dit moment gaapt er een enorme kloof. Het is vijf over twaalf: Vlaanderen heeft nood aan een uitgekiend beleid om kinderen en hun ouders mediawijs te maken op sociale media.” Dat kan buiten de school om, maar ook in het onderwijs, besluit Katia Segers. “Waarom nemen we mediawijsheid niet op in de eindtermen van het lager en zelfs het kleuteronderwijs? Op school kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen. Het is 2015, we moeten onze kinderen weerbaar maken voor een gigantisch snelle en veranderende samenleving.”