Amnesty Vlaanderen legt het streefdoel dit jaar op 30000 brieven. Schepen voor internationale samenwerking, Jan Bertels, roept iedereen met een hart voor de mensenrechten, wij allemaal dus, op deel te nemen aan deze jaarlijkse schrijfmarathon (tussen 5 en 31 december). Met een eenvoudig gebaar kan elke inwoner van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn of haar hart voor de mensenrechten tonen. De Internationale Dag van de Rechten van de Mens (10 december) kan, mag en zal in onze stad niet onopgemerkt voorbijgaan. Je kan je gerust aansluiten bij een Herentalse schrijfgroep.

Zoals elk jaar zullen we ook dit jaar weer de eindejaarscampagne van Amnesty International ondersteunen met een zichtbare spandoek: "Herentals steunt de mensenrechten. En jij?"

Maar WE DOEN MEER, we organiseren dit jaar ook een schrijfactie met en voor het stadspersoneel. De collega's worden ingelicht en bewust gemaakt over de mensenrechten, en uitgenodigd mee brieven te schrijven. De schepen en de dienst internationale samenwerking zullen de schrijfmarathon actief bekend maken, het voortouw nemen, het goede voorbeeld geven en de nodige middelen (bv. voorbeeldbrieven) ter beschikking stellen. Want brieven schrijven kan levens veranderen!

Meer info op www.aivl.be/schrijfmarathon