Vorige maand diende Tom Balthazar zijn ontslag in als schepen en als lijsttrekker voor sp.a-Gent. De redenen daarvoor, de voor- en tegenargumenten, de volledige en halve waarheden die erover verteld zijn, konden we in het lang en het breed in verschillende media lezen. Wij gaan hier dan ook liever niet verder op in. Voor ons, de sp.a-afdeling Gent-Oost, is Tom immers veel meer dan dat,  en dat is wel een verhaal dat we willen brengen.

Tom was meer dan tien jaar lang voorzitter van onze afdeling. Hij slaagde erin om in deze eerder kleine en vergrijzende afdeling, nieuwe geëngageerde mensen aan te trekken, van zeer diverse pluimage. Het heeft ons gemaakt tot één van de actiefste wijkafdelingen van sp.a Gent. Iets waar we trots en dankbaar om zijn.

Zijn liefde voor het woord sloop onze afdeling binnen via het jaarlijkse poëziefestival. Bekende en minder bekende Gentenaars kwamen er hun favoriete gedicht voordragen. Maar al te vaak bleek de presentator, Tom zelf, met zijn grappige en pakkende keuze van schrijfsels de zaal het meest te kunnen bekoren.

Tom was overal. Geen enkel buurtfeest werd over het hoofd gezien. Hij genoot ervan om nieuwe projecten uiteen te zetten aan buurtbewoners en jongere mandatarissen, om te luisteren naar hun vragen, bedenkingen en suggesties. Vele buurtwandelingen, bezoeken aan stadsontwikkelingsprojecten en aan tentoonstellingen, hebben we zo als sp.a-afdeling georganiseerd.

Als een man met dossierkennis en vernieuwende ideeën, heeft Tom er als schepen voor gezorgd dat Gent een meer leefbare en warmere stad is geworden.

Ook Sint-Amandsberg is daar beter van geworden. Het was Tom die het Sint-Baafskouterpark en het Bijgaardepark mee tot de groene oase maakte die ze vandaag zijn.

Tom trok aan de kar om van café De Roos de slijterij te maken die jonge en iets minder jonge buurtbewoners elke dag dichter bij elkaar brengt. En “En Route”, een stadsvernieuwingsproject in Dampoort en Sint-Amandsberg, is ook nog een project van Tom waar we de komende jaren de vruchten van zullen plukken.

We willen Tom bedanken voor al die jaren en al die prachtige projecten.

We zullen hem missen als onze bevlogen voorzitter van sp.a Gent-Oost en, samen met zovelen in Sint-Amandsberg en de rest van Gent, als onze schitterende schepen van stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen.

Met de ganse ploeg hopen we zijn werk op een goeie manier te kunnen verderzetten, en Tom nog dikwijls op onze activiteiten in de wijk te mogen verwelkomen.

We wensen hem het allerbeste, wat meer tijd voor andere dingen en veel nieuwe uitdagingen.


sp.a Gent-Oost