Duitsland koos gisteren voor Angela Merkel. Zij zorgt voor stabiliteit en voor een sterke economie. Alleen is Bruno Tobback daar absoluut niet zo zeker van. "Ik zou niet voor haar gestemd hebben." Meer nog. "Op langere termijn komt de Duitse economie in de problemen door haar beleid."

"Op mini-jobs bouw je geen welvaartsstaat. En zonder welvaartsstaat heb je geen middenklasse."

Was u een Duitser, had u dan voor Merkel gestemd?

"Neen, waarschijnlijk niet. Ze voert nauwelijks een beleid, ze teert vooral op het feit dat het goed gaat met de Duitse economie. Maar dat het niet zal blijven goed gaan op deze manier, daar zwijgt ze over. Ze houdt elke hervorming tegen en als de andere partijen goede ideeën hebben, neemt ze die over en maakt ze er een lightversie van."

Ik veronderstel dat u het over de minimumlonen hebt?

"Bijvoorbeeld. De Duitse economie steunt op een hele reeks mensen die minder dan 8,5 euro per uur verdienen. Sommigen zelfs minder dan 5 euro. ( Cijfers begroten die eerste categorie op meer dan zes miljoen mensen, de tweede op één miljoen, red.). De sociaaldemocraten hebben haar terecht aangepakt over die minimumlonen, waarop zij het discours overneemt in een gewijzigde en erg lichte versie."

De Duitse economie draait wel?

"Nu wel, dat is juist. Maar de Oeso-voorspellingen voor de komende dertig jaar zijn niet rooskleurig voor Duitsland. Die voor ons land liggen zelfs 40 procent hoger."

Waarom doet Duitsland het zo goed?

"Omdat de lonen in een aantal sectoren bijzonder laag liggen. En omdat de export van dure goederen naar China nog steeds goed draait. Maar je kunt niet blijven BMW's naar China verschepen."

"Op mini-jobs bouw je geen welvaartsstaat. En zonder welvaartsstaat heb je geen middenklasse. Als je de bodem uit het vat haalt, dan loopt het vat voor iedereen leeg. Je moet ook de laagste lonen verzorgen, anders gaat het voor iedereen fout aflopen."

Ik dacht dat we hadden afscheid genomen van de welvaartsstaat?

"De middenklasse beschouwt de welvaartsstaat als een hinderpaal, terwijl het de voorwaarde is voor het bestaan van die middenklasse: goed draaiende overheidsdiensten, job- of inkomenszekerheid. Daar bouw je welvaart op."

Toch stemt de Duitser voor Merkel?

"Ik heb dan ook nooit de kans gekregen om hen uit te leggen dat dat niet zo'n goed idee is."

Peer Steinbrück blijkbaar ook niet?

"Ik heb zijn campagne niet genoeg van nabij gevolgd om echt te kunnen zeggen waar het verkeerd ging. Maar hij heeft te veel ruimte aan twijfels gelaten rond zijn, soms controversiële, persoonlijkheid. En Merkel is natuurlijk een handige politica. Als de oppositie terechte kritiek en een goed idee heeft, dan neemt ze het gewoon over. Op haar manier."

Voor Europa is het een goede zaak dat Merkel blijft?

"Merkel vaart geen anti-Europese koers, dat is juist. Maar ze stond tijdens de crisis, die vooral in Zuid-Europa zeer hevig toesloeg, toch vaak op de rem, waardoor de crisis zich kon uitdiepen. Ook over een Europese Bankenunie is ze erg weerspannig, terwijl we dat echt nodig hebben. Ook de financiële sector heeft die Bankenunie trouwens nodig om terug het vertrouwen van de mensen te winnen. Ook voor Merkel gaat het binnenlands belang voor op het Europese."

Bron: De Standaard (23/09/2013)