sp.a klaagt al langer de sociale dumping aan, die in heel wat sectoren, zoals in de transportsector, voor oneerlijke concurrentie zorgt. Werknemers komen hier werken tegen dumpingprijzen, zonder bij te dragen tot de sociale zekerheid. Om daar een einde aan te maken, roept sp.a al langer op om Europese minimumlonen in te voeren.

Vandaag stapten ook in Brussel 40.000 manifestanten op in een ‘Euromanifestatie’ om een plan te eisen om de sociale dumping aan te pakken. Onder hen ook onze Europese lijsttrekker Kathleen Van Brempt. “Vandaag hebben 40.000 mensen gepleit voor een Europa dat solidariteit uitdraagt, kwaliteitsvolle banen schept met degelijke verloning en jongeren kansen biedt” legt Kathleen Van Brempt uit. “Een boodschap die ik volledig ondersteun. De strijd tegen sociale dumping moet dan ook een prioriteit zijn en we moeten sociale dumping strenger aanpakken. Wie in een bepaald land werkt, moet dat doen tegen de arbeidsvoorwaarden van dat land. Dat is pas echt rechtvaardig.”