Vandaag stelden de OCMW’s van Vlaanderen, Brussel en Wallonië een memorandum voor met eisen voor de volgende regeringen. “We willen duidelijk maken dat er dringend veranderingen moeten komen, anders belanden teveel mensen in de armoede”, zegt Rudy Coddens (sp.a), voorzitter van de OCMW-werkgroep binnen de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten. “Nu zijn heel wat uitkeringen zoals het leefloon te laag om mee rond te komen. Zo krijgt een alleenstaande moeder met twee kinderen vandaag een leefloon van 1.090 euro per maand. Tel daar de kinderbijslag bij en ze zit nog altijd 250 euro onder de armoedegrens.” sp.a pleit al langer voor het optrekken van het leefloon tot boven de armoedegrens en het welvaartsvast maken van de uitkeringen. “Een menswaardig inkomen: daar begint de strijd tegen armoede en voor sociale welvaart mee”, zegt Ingrid Lieten. “Armoede is uiteraard veel breder en complexer dan het louter financiële. Maar wanneer mensen elke dag moeten knokken om rond te komen, rest er weinig ruimte om de andere problemen aan te pakken, zoals een opleiding volgen, werk zoeken of gezondheidsproblemen aanpakken.” Tegelijk waarschuwen de OCMW's voor beperking van werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Op die manier worden problemen doorgeschoven naar de OCMW's. “Ook hier kunnen we de OCMW’s volledig volgen”, vult sp.a-fractieleider in de Kamer Karin Temmerman aan. “In ons partijprogramma staat zelfs letterlijk dat we de werkloosheid in de tijd beperken, niet de werkloosheidsuitkering. Werkzoekenden moeten intensief begeleid worden naar een passende job, opleiding en/of zorg. Door de uitkering in de tijd te beperken, begeleid je ze naar het OCMW. Sociale welvaart creëer je door enerzijds de uitkeringen op te trekken en anderzijds mensen naar werk te begeleiden.” “En als we werken aantrekkelijk willen maken dan moeten we ervoor zorgen dat werken aan het einde van de maand altijd meer opbrengt dan niet werken”, vult federaal minister van Werk Monica De Coninck aan. “Om die reden moet een loon uit werk altijd een stuk hoger liggen dan een uitkering. Daarom pleit sp.a zo sterk voor een gerichte lastenverlaging op arbeid.”

Lees hier meer over onze voorstellen.