sp.a gemeenteraadslid Anne Schiettekatte werd geconfronteerd met problemen in de Kunstenaarstraat. Bewoners meldden haar dat er dikwijls problemen zijn bij het in- en uitrijden naar en van de achtergelegen garageboxen. Wanneer auto’s over de aangebrachte belijning geparkeerd staan, wordt het manoeuvreren bemoeilijkt en is de zichtbaarheid beperkt. De sp.a fractieleider vroeg aan bevoegd schepen Filip Watteeuw het probleem te willen aanpakken. Na onderzoek werd beslist om met twee beperkte maatregelen deze vervelende en gevaarlijke situatie rond deze inrit te verbeteren.  Enerzijds wordt het huidige parkeerverbod verstrengd tot een verbod op stilstaan en parkeren, middels het aanbrengen van verdrijvingsvakken aan beide zijden. Anderzijds wordt een fietsenstalling geplaatst aan de rechterzijde van de inrit. Deze verkeersingrepen worden nu eerst verder uitgewerkt en ingetekend om vervolgens te worden voorgelegd aan het College van Burgemeester & Schepenen.  Eens goedgekeurd, kunnen de werken worden uitgevoerd. Ondertussen wordt aan de politie gevraagd extra aandacht te besteden aan de naleving van het huidige verbod. Anne hoopt alvast dat deze aanpassingen zullen bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in deze woonstraat. Zo bewijst zij dat soms met kleine ingrepen grote ongemakken kunnen opgelost worden.