Nog een goede vijf maanden scheiden ons van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Verkiezingen die zullen bepalen welk beleid er de komende 6 jaar binnen onze gemeente gevoerd zal worden en daarom zijn we binnen sp.a dan ook hard aan het werk om een energiek programma te kunnen voorstellen. Doch we willen dit niet alleen doen en hierom staan er ook ditmaal weer onafhankelijke mensen op onze lijst.

Het is deze diversiteit aan politieke en filosofische overtuigingen die aan onze lijst kracht zal geven. Dus sp.a en de kracht van een aanvulling door onafhankelijken zal de nodige spankracht geven om op een gedreven manier onze gemeente mee te besturen en zo te bouwen aan het Lierde van morgen.

De lijst “sp.ankracht” zal getrokken worden door Wastyn Bert, voorzitter sp.a Lierde.