Elke medewerker van de stad Gent, het OCMW, politie en stedelijk onderwijs kregen een button met de slogan "ik behandel iedereen gelijkwaardig", net als een postkaartje met de boodschap "met vooroordelen kom je nergens, met elkaar gaan we vooruit" en een stuk chocolade. "We delen twee formaten chocolade uit, wie een groot of klein stuk krijgt dat wordt bepaald door het toeval", zegt schepen Martine De Regge. "Dat zal voor sommigen als onrechtvaardig overkomen, de bedoeling is om op deze wijze de medewerkers te sensibiliseren rond discriminatie."

"Het dragen van de button door medewerkers van de lokale overheid is een sterk symbolisch signaal voor meer gelijkheid in onze stad en tegen racisme en discriminatie in onze stad", zegt Rudy Coddens. "De medewerkers vervullen immers een voorbeeldfunctie en vormen het gezicht van de stedelijke overheid."

“Gent kiest voor een beleid dat verder reikt dan sensibiliseren en informeren. Als lokaal bestuur willen we alles doen binnen onze mogelijkheden om te zorgen voor meer gelijkheid en het bestrijden van discriminatie en racisme’, zegt schepen Resul Tapmaz. ‘In maart 2015 lanceerde Gent haar actieplan racisme- en discriminatiebestrijding, met als speerpunten het uitvoeren van praktijktesten op de woninghuurmarkt, controles op het aanwervingsbeleid van contractanten van de stad en het formuleren van streefcijfers voor diversiteit’.

Net als de Stad Gent voerden tien andere steden samen met Unia actie tegen racisme en discriminatie op 21 maart. Er werden bijna 25.000 buttons met de verdeeld onder stadspersoneel, personeel van het OCMW, politie en scholen.