Van elke 100 euro die een Vlaams gezin betaalt op de waterfactuur, gaat er 25 naar Aquafin via de bovengemeentelijke bijdrage, voor de zuivering van het afvalwater. Nog eens 31 euro gaat naar de gemeenten via de gemeentelijke bijdrage. Die dient voor het transport en de afvoer van afvalwater via de riolering.

De drinkwatermaatschappijen staan in voor de inning van die bijdragen. Voor de bovengemeentelijke bijdragen betaalt de Vlaamse overheid hen daar een vergoeding voor. In 2016 bedroeg die 4%. Voor de gemeentelijke bijdragen draaien de lokale besturen op, en zij volgen doorgaans het percentage van de Vlaamse overheid. Dat inningspercentage moet lager kunnen, vindt Rob Beenders. “Zo kan de waterfactuur fors lager.”