“Wij willen absoluut geen invoering van een vlaktaks in de personenbelasting”, reageert Peter Vanvelthoven op het voorstel van Open VLD om een vlaktaks in te voeren. “Die vlaktaks zou een einde maken aan een progressief systeem naar draagkracht, wat de basis is van een eerlijk belastingsysteem.”

“Voor sp.a worden in een eerlijk systeem inkomsten uit arbeid en inkomsten uit vermogen gelijk behandeld”, legt Peter Vanvelthoven uit. “Doen we dat, dan kunnen we de belastingen op werk verminderen met tien procent, zodat werknemers en zelfstandigen netto meer overhouden.”

In die zin zijn we wel aangenaam verrast door het voorstel van Open VLD om een meerwaardebelasting op aandelen in te voeren. “Open Vld heeft zich daar deze legislatuur steevast tegen verzet toen CD&V zo'n heffing naar voren schoof als vorm van rechtvaardige fiscaliteit. "Als Open Vld consequent is, dan pleit ze er in de regering voor het fiscale gedrocht dat de effectentaks is, af te voeren en een meerwaardebelasting in de plaats te zetten. Als het einddoel is dat we werken minder belasten doordat multinationals en grote bedrijven ook hun deel betalen, dan heeft Gwendolyn Rutten in ons een partner.”

“Een groot verschil tussen sp.a en Open VLD is te merken in onze visie tegenover de personenbelasting”, voegt Peter Vanvelthoven toe. “Het afschaffen van de personenbelasting en elk inkomen apart belasten aan een vlak tarief, is het einde van de progressiviteit in het belastingsysteem. Rutten wil af van progressieve belastingen naar draagkracht, terwijl dat voor sp.a net het fundament is van een fair belastingsysteem.”