Uit de recente Swissleaks is gebleken dat de Belgische dossiers in het HSBC-schandaal samen goed zijn voor een omvang van om en bij de 6 miljard euro. Dat vertaalt zich in een verlies van honderden miljoenen euro’s voor de Belgische schatkist. Mogelijk is dat slechts het topje van de ijsberg, aangezien het gecumuleerd vermogen dat Belgen in Zwitserland hebben gestald wordt geschat op tientallen miljarden euro’s. Voor sp.a en PS verplichten deze nieuwe onthullingen de regering Michel om zich niet langer te beperken tot het schuldig verzuim van de voorbije maanden en voortaan ingrijpend op te treden tegen fiscale fraude en financiële criminaliteit en dit in de lijn van de inspanningen van de vorige regering. Voor Kamerleden Peter Vanvelthoven en Ahmed Laaoej is het gebrek aan actie vanuit de regering Michel onaanvaardbaar: “De regering Di Rupo maakte met het optreden van Staatssecretaris John Crombez een prioriteit van de strijd tegen fiscale fraude. Met nieuwe wetgeving en de inzet van 60 bijkomende agenten voor de BBI (Bijzondere Belastingsinspectie) werd toen op 3 jaar tijd meer dan 1,8 miljard euro gerecupereerd uit fraude. De regering Michel toont geen enkele blijk van ambitie op dit vlak: er wordt amper op 500 miljoen euro aan inkomsten uit fraudebestrijding gerekend op een legislatuur van 5 jaar.” “De strijd tegen de financiële criminaliteit mag geen taboe meer zijn voor de regering Michel. De totale afwezigheid van politieke wil om fraude aan te pakken is ontoelaatbaar. Het is stuitend dat de regering intussen wel werk maakt van regelingen omtrent fiscale amnestie en het verlichten van de strafmaat van fiscale misdrijven”, aldus Laaoej en Vanvelthoven. “Daarom vragen we de oprichting van een bijzondere commissie ‘fraudebestrijding’ om zo van fraudebestrijding terug een prioriteit te maken in ons land. sp.a en PS eisen dat de strijd tegen fiscale fraude niet alleen in het parlement maar ook binnen de regering terug als prioritair wordt beschouwd. “Deze bijzondere commissie zal ons toelaten om de aanbevelingen van de onderzoekscommissie ‘fiscale fraudebestrijding’ uit de vorige legislatuur beter op te volgen en ze te actualiseren in functie van nieuwe mechanismes die werden onthuld bij de recente schandalen”, aldus Peter Vanvelthoven en Ahmed Laaoej. “De bijzondere commissie moet aanbevelingen formuleren om toekomstige actie van de regering en het parlement te sturen.” De bijzondere commissie zal ook moeten toezien op het gevolg dat wordt gegeven aan de fraudedossiers waar Belgen bij betrokken zijn. De commissie mag zich ook niet laten inperken door onze landsgrenzen, ze zal zich ook moeten buigen over de noodzaak aan een Europese aanpak en moet ook voorstellen formuleren die dan die dan op de Europese en internationale agenda kunnen worden geplaatst.