Vanmorgen werd, op voorstel van de regering, de begroting 2015 voor de ziekteverzekering besproken op de Algemene Raad van het Riziv. De socialistische mutualiteiten, het ABVV en het ACV keurden die niet goed omdat de regering Michel I de besparingen voor een totaal van 335 miljoen euro te veel doorschuift naar de patiënten. sp.a-kamerlid Maya Detiège sluit zich aan bij hun opmerkingen en roept Minister De Block op om alsnog haar plannen wil bijsturen: “Door het aanpakken van de verspilling in de gezondheidszorg zijn besparingen niet nodig en is er zelfs ruimte voor nieuw beleid.” Een eerste concrete maatregel van Minister De Block is de verhoging van het remgeld bij specialisten. Voor een bezoek aan de oogarts en de gynaecoloog betaalt de patiënt vanaf volgend jaar bijna de helft meer. “Op die manier ga je patiënten die, na doorverwijzing door de huisarts, aankloppen bij de specialist net ontmoedigen. Eigenlijk zou je hen moeten belonen.”, aldus Maya Detiège. Een tweede voorstel van de federale regering houdt in dat de automatische derdebetalersregeling voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en chronisch zieken minstens met een half jaar wordt uitgesteld. Nadien wordt ze ook maar stapsgewijs ingevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat 27% van deze kwetsbare groep een doktersbezoek uitstelt om financiële redenen. Maya Detiège: “Rekenen op onderconsumptie van medische zorg door een kwetsbare groep, om te besparen, is ronduit pervers.” De regering wil vrouwen en pasgeborenen na een bevalling ook sneller naar huis sturen. “Dat moet in het merendeel van de gevallen zeker kunnen”, beaamt Detiège, “maar dan moeten zij thuis wel opgevangen worden door vroedkundigen. Deze flankerende maatregelen voorziet de regering in 2015 nog niet. Zo speelt zij dus rechtstreeks met het welzijn van moeders en pasgeborenen”. Wat nieuwe initiatieven betreft, blijft de patiënt in de kou staan. Door het strakke budgettaire kader en het gebrek aan maatregelen die de echte verspilling in onze gezondheidszorg aanpakken, heeft deze regering geen ruimte om te investeren in een beter terugbetaling van brillen en lenzen, hoorapparaten en tandzorg. Voor de verkiezingen hadden nochtans alle mutualiteiten hierop aangedrongen. De regering laat ook na om iets te doen aan de onrechtvaardige ereloonsupplementen in eenpersoonskamers en in zijn/haar private praktijk zal een arts mogen blijven vragen wat hij wil. “Dat deze regering geen werk maakt van meer tariefzekerheid voor de patiënt is symptomatisch”, aldus Detiège.