In een reactie aan De Standaard naar aanleiding van het artikel ‘Amerika razend om uranium-wet' waarin de goedkeuring van het verbod op wapens met verarmd uranium werd voorgesteld als niet meer dan een gebaar met electorale doeleinden, schreeft Ria Verjauw van de Belgische Coalitie ‘stop uranium wapens':  "Heel veel waardering gaat uit naar Dirk Van der Maelen die pacifist is in hart en nieren en dit wetsvoorstel zeker niet heeft aangegrepen om electoraal te scoren, maar vanuit diep menselijke bekommernis dat geweld alleen maar meer geweld en veel menselijke ellende veroorzaakt." De krant publiceerde haar reactie niet.

Verjauw bevestigt ook dat de wet internationaal navolging krijgt: "Ondertussen heeft Belgie veel doen bewegen internationaal. (...) In navolging van Belgie werden er wetsvoorstellen ingediend in Costa Rica, Nieuw Zeeland, Ierland ..... In tal van landen worden er parlementaire vragen gesteld, slachtoffers (militairen, civiele bevolking, dokters) spreken zich uit. (...) Er is geen weg terug naar een uranium wapen verbod door ondertekening van een verdrag en dit in navolging van de clustermunitie en anti persoons-mijnen campagne, waarin Belgie ook een voortrekkerrol speelde."

De ‘International coalition to ban uraniumweapons' reageerde op de wikileaks en schreef op haar website: "Since the passage of the ban, Dirk Van der Maelen has helped promote similar legislation in other countries and is convinced that an international treaty banning uranium weapons will be realised."