Gemeenteraadslid Mieke Bouve: “Blij dat er nu een concreet actieplan is, mét streefcijfers, om de diversiteit te verhogen (én te behouden) bij het personeel. De jaarlijkse stages voor hooggeschoolde personen met buitenlandse herkomst en voor personen met een arbeidshandicap zullen de kansen verhogen voor deze doelgroepen om bij de Stad of het OCMW te werken. Mensen zijn uniek, elke mens is verschillend. Of ze nu blank of zwart zijn, laag– of hoogopgeleid, rijk of arm, rasechte Gentenaar of Gentenaar met een migratieachtergrond, man of vrouw, jong of oud, met of zonder arbeidshandicap: in Gent zijn alle mensen van tel!”