Uit  JongerenOnline!,  een gezinsonderzoek van de Odisee Hogeschool en de Uni­versiteit Antwerpen, blijkt dat ouders niet goed weten wat hun kinderen online uitspoken. Tot deze conclusie kwam eerder het grootschalige Europese onderzoek EU Kids Online, dat liep tussen 2006 en 2014 en zowel kinderen als hun ouders bevroeg. Het is tevens een vaststelling die we geregeld tijdens onze #JijMaaktMorgen-rondes maakten.

Opmerkelijk is wel dat ouders overschatten wat er thuis gezegd kan worden over problemen op het internet: slechts 29% van de jongeren geeft aan dat ze problemen die ze online ervaren vaak tot altijd met hun moeder te bespreken, terwijl 75% van de moeders gelooft dat dit vaak tot altijd gebeurt. Nochtans is het cruciaal dat kinderen weten dat ze steeds thuis terecht kunnen wanneer ze geconfronteerd worden met narigheid online. 

Deze vuistregels hebben we verder uitgewerkt in de dossiers in bijlage. Ze staan vol concrete tips voor zowel ouders als kinderen. Check zeker ook eens de vernieuwde site Veilig Online van Child Focus!
Ben je tenslotte zelf geïnteresseerd om een discussiemoment te organiseren rond Mijn Kind Online, aarzel dan niet om me te contacteren.