In het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel gediscussieerd over de vernieuwing van het Trident kernwapensysteem. Heel de maand juni organiseren vredesbewegingen geweldloze acties bij AWE (Atomic Weapons Establishment) in Burghfield, waar de Britse kernwapens geproduceerd en onderhouden worden. Ik heb alvast een brief gestuurd waarin ik graag en met overtuiging mijn steun aan deze acties betuig.

 

In het kader van het non-proliferatieverdrag, hebben staten die kernwapens bezitten een wettelijke verplichting "to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects”. Dit gebeurt helemaal niet in Groot-Brittannië, een kernwapenstaat die zijn nucleaire wapens wil moderniseren in plaats van ontmantelen.

Dat Groot-Brittannië (een kernwapenstaat) zijn nucleaire wapens wil moderniseren, is een schendig van het non-proliferatieverdrag en zorgt voor discriminatie tussen de staten met en zonder kernwapens, dit is op termijn niet houdbaar. Wanneer Groot-Brittannië zijn engagement niet nakomt, waarom zouden andere staten dit dan doen? Deze besprekingen omtrent modernisering van het kernwapenarsenaal verkleinen de slaagkansen van het NPV en zorgen ervoor dat de kans op nucleaire misstappen en het ongeautoriseerd gebruik van kernwapens in de toekomst toeneemt.

Wat we moeten doen is alle kernwapenstaten oproepen om een tijdschema op te maken voor de ontmanteling van hun nucleaire wapens en een verbintenis aan te gaan om geen nieuwe nucleaire wapens meer te ontwikkelen.


Wij geloven dat we, als volksvertegenwoordigers, een belangrijke rol te spelen hebben om het doel van nucleaire ontwapening dichterbij te brengen. Daarom sta ik volledig achter de blokkade van het Atomic Weapon Establishment in Burghfield en betuigen we graag onze steun aan niet-gewelddadige acties tegen de verlenging van het Trident kernwapensysteem.