Mijn tussenkomst in de Commissie Brussel over de vzw Groot Eiland

We lezen vandaag in Brusselnieuws dat donkere wolken zich samenpakken boven de vzw Groot Eiland in Molenbeek. Deze werking is nu belangrijker dan ooit. Vorige week verdedigde ik Atelier Groot Eiland in de Commissie Brussel. Bekijk mijn tussenkomst en lees het artikel van Brusselnieuws hier. 


Bekijk het filmpje hier


 

Hieronder vindt u het artikel dat in Brusselnieuws verscheen:

 

Donkere wolken boven Groot Eiland

door Bettina Hubo © Brussel Deze Week
Brussel-Stad

Na het integratiecentrum Foyer dreigt ook het Molenbeekse tewerkstellingsinitiatief Groot Eiland zijn subsidies uit Vlaanderen kwijt te spelen. “Dat zou het einde betekenen van ons verzendatelier Etiket,” zegt coördinator Tom Dedeurwaerder.

 

Etikettenmedewerkers aan het werk. (© Groot Eiland)

Na het integratiecentrum Foyer dreigt ook het Molenbeekse tewerkstellingsinitiatief Groot Eiland zijn subsidies uit Vlaanderen kwijt te spelen. “Dat zou het einde betekenen van ons verzendatelier Etiket,” zegt coördinator Tom Dedeurwaerder.

Atelier Groot Eiland aan de Henegouwenkaai bestaat zo’n dertig jaar. De vzw fungeert deels als sociale werkplaats, deels als opleidingscentrum voor kansarme, langdurig werklozen. Het begon destijds met het verzendingsatelier Etiket. Nu is er ook een winkeltje met artisanale producten en tearoom, een schrijnwerkerij en het opleidingsrestaurant Heksenketel, dat dit jaar verhuist naar de vroegere brouwerij Bellevue.

Groot Eiland leeft voor de ene helft van eigen inkomsten uit de ateliers, en voor de andere helft van subsidies. De subsidies – jaarlijk 500.000 à 600.000 euro – komen grosso modo van het Brussels Gewest, de VGC en van het Vlaamse departement Werk en Sociale Economie. Die Vlaamse subsidie – 150.000 euro oftewel een goed kwart – dreigt nu weg te vallen.

Het gaat om de subsidiëring van de lonen van vier personeelsleden - samen goed voor drie voltijdse equivalenten - die vroeger een DAC (Derde Arbeidscircuit)-statuut hadden. DAC was een federaal tewerkstellingsprogramma dat in 2012 geschrapt werd. Sommige DAC-projecten, zoals Groot Eiland, werden echter geregulariseerd. “De subsidiëring werd overgenomen door Vlaanderen. De middelen daarvoor verhuisden mee,” zegt Dedeurwaerder.

Groot Eiland kreeg de toezegging dat de subsidies voor drie jaar gegarandeerd waren. In juni 2015 kwam er een verlenging met een half jaar. Dedeurwaarder was beloofd dat hij in december zou weten hoe het verder moest, maar vandaag is hij nog altijd in het ongewisse over een verdere subsidiëring vanuit Vlaanderen. “Ik begreep al wel dat de Vlaamse N-VA-minister van Werk, Philippe Muyters, niet langer Brusselse organisaties wil ondersteunen als het gaat om een gewestmaterie.”

De vier betrokken personeelsleden kregen ondertussen hun vooropzeg. Groot Eiland staat immers zelf in voor de ontslagregeling. Het gaat onder meer over de twee begeleiders van het verzendatelier Etiket. Dedeurwaerder: “Zonder deze twee spilfiguren kan Etiket niet openblijven. Maar als het atelier verdwijnt, raken ook twintig mensen hun dagactiviteit kwijt. Het zijn mensen die wellicht nooit op de reguliere arbeidsmarkt aan de bak kunnen. Bovendien doen heel wat Nederlandstalige socio-culturele organisaties een beroep op Etiket. Het atelier maakt jaarlijks dertig ton mailings postklaar. Ook dat valt allemaal weg.”

Vorige week kwam de kwestie ter sprake in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaamse parlement. Vlaams minister voor Brussel Sven Gatz (Open VLD) zei, op vraag van Groen-parlementslid Elke Van den Brandt, dat hij de zaak had aangekaart bij Muyters. Die heeft beloofd hierover snel overleg te hebben met de Brusselse minister van Werk Didier Gosuin (DéFI).

Dedeurwaerder betwijfelt of Gosuin de subsidie zomaar zal overnemen, maar blijft hopen op een oplossing. “Het maakt ons niet uit van waar het geld komt, als we maar kunnen blijven doorwerken.”


Je vindt het leuk?


Deze discussie werd gesloten.