Het lokaal opvanginitiatief (LOI) in Glabbeek werd geschorst sinds begin 2015 na onterechte klachten over een lekkende kraan en slechte sluiting van een raam door asielzoekers bij Fedasil. “Ook al waren de klachten voor een sluiting van de LOI totaal buiten verhouding, wij hebben dadelijk deze kleine herstellingen laten uitvoeren.” zegt OCMW Voorzitter Johnny Reweghs (sp.a)
Vanuit Fedasil krijgen we enkel nog brieven over bijgewerkte versies van omzendbrieven, over spreidingsplannen, over indicatieve extra opvangplaatsen alsook samenwerking tussen OCMW’s en het agentschap. Maar tot op heden blijft onze LOI onbewoond en krijgen wij al sinds begin 2015 geen asielzoekers meer toegewezen. Blijkbaar heeft men geen nood meer aan opvangplaatsen.
Ruim negen maanden staat ons LOI leeg en worden er geen asielzoekers meer opgevangen in de  gemeente Glabbeek. Het LOI van de gemeente Glabbeek heeft de voorbije jaren altijd 6 mensen toegewezen gekregen en volgens het spreidingsplan dat ons eind verleden jaar in allerijl bezorgd werd moesten wij nog 6 personen extra opvangen. Omdat de nood toen blijkbaar zeer hoog was heeft het OCMW Glabbeek onmiddellijk een extra woning gaan huren om de bijkomende opvang te realiseren. Sinds begin dit jaar huren we deze woning aan een huurprijs van 480€/maand en hebben we erin reeds voor ruim 10.000 € kosten gedaan. Ook dit werd gemeld aan Fedasil, maar ook deze woning staat intussen alle maanden leeg.
OCMW Voorzitter Johnny Reweghs (sp.a): “Het is onze verdomde plicht om mensen die vluchten voor oorlog op te vangen. Het is onbegrijpelijk dat we als kleine gemeente opvanglocaties moeten voorzien en Fedasil deze maanden leeg laat staan.”