Mijnheer De Wever,

U maakt me bang. Sedert 10 november van vorig jaar bent u in verkiezingsmodus. “‘Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen’ vat samen waar het voor U bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 2019 om gaat, zegt u ons.

Niks mis mee, dacht ik toen nog. Maar sedertdien wordt uw taal steeds harder. Steeds enger ook. In beide betekenissen van het woord. En dat leidde deze week tot een opiniestuk in de Morgen (Links moet kiezen: open grenzen of de welvaartsstaat) waarin U zich afzet tegen wat u ‘linkse Guttmenschen’ noemt. Dat zijn mensen die volgens u door te goed te willen zijn voor heel de wereld, onze Vlaamse welvaartsstaat afbreken.

Ik vind het een walgelijk woord, mijnheer De Wever, ‘Guttmenschen’. Ik wil geen Guttmensch zijn.

Ik ben wel een moeder, die haar kinderen leert dat we geluk hebben in Vlaanderen. Geluk omdat we hier zoveel welvaart hebben en geluk omdat het dit jaar ‘al’ meer dan 70 jaar geleden is dat onze ouders en grootouders hier midden in het oorlogsgeweld leefden. U en ik  hebben dat niet moeten meemaken en onze kinderen zullen dat hopelijk ook nooit meemaken.

… Die haar kinderen leert dat welvaart niet vanzelf komt. Niet vanzelfsprekend is. Iedere cent moet verdiend worden en iedere cent kan maar één keer uitgegeven worden.

… Die haar kinderen leert dat het goed is om te delen. Delen betekent voor mij niet geven wat je zelf niet missen kan. Delen betekent wel op tijd beseffen dat je veel hebt en dat je daarvan iets missen kan voor anderen.

Welvaart delen, zorgt voor meer welvaart voor iedereen. Dat zeggen geen ‘linkse Guttmenschen’, dat zeggen professoren en nobelprijswinnaars in de economie.

Welvaart delen vergroot onze veiligheid. Niemand pleit voor open grenzen die iedereen zomaar toelaten. Wel voor menselijkheid. Muren bouwen rond Vlaanderen, houdt welvaart buiten en haalt terrorisme binnen.

We zullen inderdaad moeten kiezen. Een welvaartsstaat die zichzelf opsluit, brokkelt af. Een welvaartsstaat die welvaart deelt, zorgt voor een veilige thuis en welvaart voor onze kinderen. Daar kies ik voor.

Birgitt Carlier