Over de invoering van een "Milieubelasting" in Tielt-Winge.

Eind vorige week kreeg elk gezinshoofd in Tielt-Winge een aanslagbiljet in de bus voor de betaling van een milieubelasting. Op de sociale media stond dit item bovenaan de actualiteit.
Nochtans werd deze belasting van 55 euro reeds op de gemeenteraad van 17 november 2016 goedgekeurd. Tijdens het openbaar onderzoek, dat een volledige maand duurde, werd er geen enkel bezwaar geopperd, vandaar dat de milieubelasting op 1 januari 2017 ingevoerd werd.

sp.a Tielt-Winge beseft dat de communicatie rond deze belasting te wensen overliet. We willen daarom één en ander toch wat verduidelijken (zie hiervoor ook bericht van de gemeente Tielt-Winge via volgende link: http://www.tielt-winge.be/nieuwsdetail.aspx?id=1115).

Fons Lemmens, sp.a-voorzitter, zegt hierover: "Het mag duidelijk zijn dat geen enkele politieker graag belastingen verhoogt of er nieuwe invoert. Maar na vier jaar van zware besparingen, vooral te wijten aan het schandalige beleid dat zowel de Federale als de Vlaamse Regering voert ten aanzien van de lokale besturen, was de kei zo goed als volledig afgestroopt. Toch moesten bepaalde investeringen verder gezet worden en moest de uitgebreide dienstverlening die gemeente en OCMW toch wel aanbieden, behouden blijven. Om deze doelstellingen waar te maken moest er 900.000 euro bijkomend gevonden worden."

"De politieke meerderheid van sp.a en Open Vld besliste daarom om nogmaals 300.000 euro bijkomend te besparen, werd er 300.000 gevonden door een schuldherschikking en werd er voor de laatste 300.000 euro naar de inkomstenzijde gekeken. Het verhogen van de inkomstenbelastingen of de grondlasten was niet aan de orde. Daarom werd er gedacht aan het terug invoeren van een vast recht op het verwerken van het huisvuil. Het vast recht van 37 euro bestond vroeger al, maar werd in 2005 afgeschaft in het kader van schuldovername door de Vlaamse overheid. Dat pact is intussen afgelopen en heel wat gemeenten voerden deze milieubelasting ondertussen al terug in. De keuze lag dus voor de hand. Maar ook het reclamedrukwerk, de geldautomaten en zendmasten werden belast. Deze 4 maatregelen waren nodig om de 300.000 euro aan nieuwe inkomsten te vinden", vervolgt onze voorzitter.

Schepen van Milieu Filip Broos vult aan: "Op de gemeenteraad van 17 november 2016 werd er besloten de milieubelasting in te voeren omdat de algemene dienstverlening in het kader van het milieu deze belasting rechtvaardigt, en dat het heffen van een afzonderlijke milieubelasting bijdraagt tot de sensibilisatie van de bevolking en het organiseren van milieu-initiatieven zoals het burgemeestersconvenant waarbij de gemeente zich engageert om tegen 2020 de CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen.”

“In maart 2016 werd bovendien het klimaatactieplan goedgekeurd waarin talrijke milieu-initiatieven zijn opgenomen voor uitvoering, zoals bijvoorbeeld sensibilisatieacties, mobiliteitsstudies, omvorming openbare verlichting naar dimbare led-verlichting, interne milieuzorg, waterhuishouding en ruimtelijke structuurplannen. De jaarlijkse heffing zorgt er mee voor dat deze doelstellingen worden behaald”, besluit schepen Broos.

sp.a Tielt-Winge beseft maar al te goed dat met deze uitleg uw ongenoegen niet zal verdwenen zijn, maar hoopt dat u enigszins begrijpt wat de achterliggende redenen waren voor de invoering van deze belasting.