De kerncentrale Doel 1 is al sinds 15 februari gesloten, conform de huidige wetgeving. Dat betekent dat de vergunningen voor die kerncentrale sindsdien zijn vervallen. De Raad van State was eerder al duidelijk en ook het advies van het nucleaire controleorgaan Fanc blijkt nu negatief te zijn: omdat de beslissing tot verlenging van de exploitatieduur niet is doorgevoerd vóór de vervaldatum van 15 februari is de exploitatievergunning vervallen. Daardoor moet er een nieuwe vergunningsaanvraag worden opgestart én is een milieueffectenrapport(MER)noodzakelijk.

Johan Vande Lanotte: “Onze conclusie na de hoorzittingen in het parlement was al dat een MER absoluut noodzakelijk is. Het is goed dat het rapport van het Fanc nu ook zo duidelijk is. Er moet nu een MER komen, inclusief een consultatie van de bevolking én van de inwoners van Zeeland.”

Ondanks het duidelijke advies heeft minister van Energie Marghem nog niet bevestigd dat ze hier ook rekening mee zal houden en effectief een MER zal opstarten.

Johan Vande Lanotte is echter formeel: “De regering moet dit eenvoudigweg doen. Ze kan het advies van het Fanc echt niet negeren. Als ze dat wel doet en haar wetsontwerp doorzet zonder MER, dan is een schorsingsberoep bij de Raad van State mogelijk en heeft zelfs veel kans op slagen. sp.a zal in dat geval alvast zo’n beroep ten volle ondersteunen.”

sp.a benadrukt tenslotte nog dat Doel 1 en 2 de enige centrales in België zonder dubbelwandige bescherming zijn. “Een nieuwe centrale zou in die vorm nooit een vergunning krijgen. Bovendien heeft NIRAS ons tijdens de hoorzitting uitgelegd dat de verlenging van de kerncentrales 350 m³ extra nucleair afval met zich mee zal brengen. Zo’n centrale zonder MER verlengen, zou dan ook alle verbeelding tarten”, besluit Johan Vande Lanotte.