Lisa Marie werd in Gent geboren op 14 maart 1994. Zij woonde met haar ouders heel even in Heusden, maar vanaf 1996 woont ze in de Veldwijk in Ledeberg.

Haar vader is Robert Declerck, 72 jaar oud, afgestudeerd aan de RUG als scheikundige, die later als chemicus werkte bij Texaco. Hij schreef ook diverse boeken over wetenschap én toerisme. Aan het wetenschappelijk tijdschrift EOS werkte hij vele jaren mee.

Haar moeder, Margriet Sarbogardi, 62 jaar, studeerde aan de Stedelijke Kunsthumaniora van Gent, toentertijd gelegen in de Rodelijvekensstraat. Zij had vele jobs, zo schreef ze onder meer voor een “Fietsmagazine”!

Lisa Marie is enig kind en werd christelijk opgevoed.

Haar kleuter- en Lager onderwijs deed ze in Ledeberg, in de Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, haar lager Secundair Onderwijs volgde ze in Maria Gaard.

Na die 2 jaren trok ze naar de Nieuwe Bosschool, waar ze de richting Cultuur, Kunst en Toerisme volgde. Zij studeerde er af op 18-jarige leeftijd.

Zij begon te studeren aan de Artevelde Hogeschool voor maatschappelijk assistent. Na 2 jaar brak ze die ze die studie af, om een andere richting te kiezen. Sedert kort volgt ze de opleiding “Pedagogie van het jonge kind”. Die keuze ligt haar veel beter, en ze doet het veel liever dan de richting maatschappelijk assistent, alhoewel veel van de aldaar opgedane kennis natuurlijk goed van pas komt. Die richting behelst een 3-jarige opleiding, en de stof interesseert haar enorm. Tewerkstelling vindt men in de Jeugdzorg, Gezinsbegeleiding, Brede-School.

Zij nam een aantal jaren geleden deel aan een Quiz, ingericht door Tom Balthazar en Annelies Storms, ze bleef er een beetje napraten, en zo kwam zij bij de sp.a terecht.

Inmiddels is Lisa Marie bestuurslid van de JS-Gent, en werd ze dit jaar ook verkozen tot bestuurslid van de sp.a-afdeling 9050, vroeger de wijkclub Gentbrugge-Ledeberg.

Voor het interview kende ik haar eigenlijk niet, wel had ik eventjes contact tijdens een casueel gesprekje bij de tramhalte van het Ledeberplein, na het interview dat ik afnam, in het 8-urenhuis, van Joost Vandommele.

Zij heeft op mij een heel goede indruk gemaakt. Zij is “goed ter tale”, zoals men bij ons gemeenzaam zegt, en ze weet wat ze wil!

Zij spreekt ten andere goed articulerend en met een zekere assertiviteit. Een nuchtere, jonge vrouw. Zij heeft nu ten volle voor de sp.a gekozen, en ze gaat er voor. Het militantisme straalt van haar af.

En toch staat ze niet op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen, in tegenstelling tot velen van haar generatie.

Ik wees haar daar tijdens het interview op, en ze antwoordde mij: “ik wil eerst nog wel één en ander leren over de partij en haar socialisme. En aldus zet ik mij nu liever met volle kracht in voor anderen, en dat lijkt mij makkelijker en aangenamer dan voor mijzelf campagne te moeten voeren”.

Ik doe zeer zelden uitspraken die toekomst gebonden zijn, want zeker als het over personen gaat, is dat meestal precair, maar met stelligheid durf ik te zeggen: Lisa Marie is een aanwinst voor de sp.a-Gent, Absoluut!


Laat je gaan, Lisa Marie