In dit geval werd een verward meisje, dat zelf slachtoffer is geweest van geweld, uitgeschakeld met een vuurwapen. Het is bijzonder verontrustend dat de politie geen rekening houdt met de psychologische gevolgen van dergelijk optreden. Datzelfde gebrek aan inzicht en gevoeligheid voor kinderen bleek onlangs ook toen gewapende agenten een kindercrèche in Hoboken binnen vielen. Wij vragen aan burgemeester De Wever om dringend de taakomschrijving voor het Snelle Respons Team strikter af te bakenen en duidelijke richtlijnen te bepalen voor de manier waarop de politie met kinderen en minderjarigen moet omgaan.”
 
Volgens sp.a-gemeenteraadslid Robert Voorhamme, die het politiebeleid opvolgt, toont het optreden dat de nieuwe organisatie van het politiekorps potentieel gevaarlijke situaties creëert. “Precies door de militarisering van onderdelen van het korps ontstaat er een sfeer waarin er voortdurend excuses gezocht worden om alternatieven te vermijden. De politie verklaart dat schieten op een minderjarige de enig mogelijke oplossing was om met deze situatie om te gaan. Ik stel me daarbij de vraag hoe er dan vroeger met gelijkaardige situaties werd omgesprongen? Het is toch niet zo dat er tot voor kort slachtoffers bij bosjes vielen omdat er geen Snel Respons Team was. Blijkbaar was men toen wél in staat om gevoelige situaties op te lossen zonder daarbij naar vuurwapens te grijpen. Dit geval toont aan dat precies de organisatie van het politiekorps tot dergelijke onaanvaardbare maatregelen leidt, waarbij het gebruik van vuurwapens en plastic kogels tegen kinderen als normaal wordt beschouwd.”
 
Van Brempt en Voorhamme waarschuwen dat het slechts een kwestie van tijd is alvorens er echt grote ongelukken gebeuren. “Het palmares van twee maanden SRTeam is in elk geval niet geruststellend.”