Het bestuur ziet in de private partner vzw Sint-Vincentius een wilde weldoener die we dankbaar moeten zijn voor het realiseren van een nieuw woonzorgcentrum. Het financieel plan dat bij de eerdere verkooppoging werd gevoegd toonde reeds in 2017 een totaal ander beeld. In dit plan werden de kosten van de vernieuwing afgezet tegen de nieuwe tarieven die men zou hanteren. Resultaat: een voorspelde winst van 3.135.076,4 euro op 25 jaar. Als er al sprake is van een cadeau is het vooral één van de Ronsenaars aan vzw Sint-Vincentius. Gelukkig werd de verkoop door de Vlaamse regering geschorst.


Maar het bestuur legde begin deze week een nieuw voorstel op tafel. Met nieuwe statuten en een nieuw financieel plan. Tot onze verbijstering was de voorspelde winstmarge voor de vzw Sint-Vincentius plots gestegen tot 5.418.025,23 euro. Dat is een stijging met meer dan 72% tegenover het oorspronkelijk voorstel. Als we de cijfers verder uitspitten blijkt dat men hierbij vooral voorziet in een stijging van de RIZIV vergoedingen, zeg maar de sociale zekerheid.


Sp.a vindt dat er op zorg geen winst moet gemaakt worden en vraagt een aanpassing van het plan waarin deze marges worden gebruikt om de facturen voor de bewoners te beperken en het aanwerven van extra personeel mogelijk te maken. Dit zal de kwaliteit van de dienstverlening zeker ten goede komen. Nu deze marges groter zijn dan oorspronkelijk geraamd, lijkt dit ons meer dan ooit een redelijk voorstel.

Aan het bestuur en de nieuwe private partner om te bewijzen dat de belangen van de Ronsenaars effectief primeren op de particuliere winstmarges.