Tot mijn groot ongenoegen vindt Open VLD ambtenaren ‘ambetantenaren. Ik ben well voor een efficiënte overheid, maar vooral een goede dienstverlening is belangrijk.

sp.a-voorzitter Caroline Gennez nam het vandaag in een opiniestuk op voor een goed werkende overheid met uitstekende dienstverlening. Een samenvatting.

Open VLD ziet dat het met de begroting de verkeerde kant opgaat en vindt dat er structureel bespaard moet worden. De meest efficiënte wijze om dit te doen is de slogan 'ambetantenaren buiten' weer boven te halen. Open VLD stelt immers voor 27.000 ambtenaren te schrappen om het begrotingstekort terug te dringen.

Het is merkwaardig dat precies Open VLD de afgelopen maanden steeds het personeel van de overheid geviseerd heeft. Is het niet door de hoeveelheid aan slecht opgestelde regels dat ambtenaren en de administraties vaak niet erg efficiënt te werk kunnen gaan? En is het niet de minister van Vereenvoudiging die voor een vereenvoudiging van die regels zou zorgen? En is die minister niet al zes jaar een Open VLD'er, met name Vincent Van Quickenborne?

Het is tijd dat de liberalen hun 'ambetantenaren'-verhaal laten voor wat het is. Het zou goed zijn dat de vrienden van Open VLD eindelijk op een volwassen manier over de werking van overheidsdiensten nadenken en communiceren.

De overheid moet immers de moed hebben haar eigen keuzes in de praktijk om te zetten. Alle partijen, ook Open VLD, hebben de voorbije jaren beleidskeuzes gemaakt (meer kinderopvang, beter onderwijs, meer gevangeniscellen enzovoort) die inhouden dat het vereiste personeel moet worden voorzien. Open VLD weigert gevolgen aan die keuzes te verbinden. Dat ze maar eens zeggen welke 27.000 leraars, buschauffeurs, politiemensen of verplegers er nu moeten opstappen.

Laten we het debat in essentie voeren. Het gaat over de opdracht van de overheid, en wat dit impliceert aan personeel om deze taak degelijk uit te voeren. Het gaat over het efficiënter maken van de diensten zelf, door bijvoorbeeld minder kosten te maken voor bureauruimte, door een betere besteding van werkingsmiddelen… Het gaat over het aanbieden van betere publieke diensten en betere dienstverlening. Het gaat zelfs over de infrastructuur die de overheid blijvend zelf wil verzorgen, of dit nu over schoolgebouwen dan wel over de telecom- en energiesector gaat.

Open VLD zal dus duidelijk moeten zijn. Ofwel willen ze een debat over een eerlijke overheid, en dus een discussie over de echte keuzes. Ofwel wil ze gewoon, als een doelstelling op zich, minder overheid.

Caroline Gennez