Het voorziene budget voor de financiering van school- en studietoelagen bedraagt in 2015 ongeveer 141 miljoen euro. Dat is 11,7 miljoen euro minder dan dat van 2014. "Een vreemde beleidskeuze voor een regering die net de studiekosten zal doen stijgen door het optrekken van het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Er zullen net meer mensen nood hebben aan een studietoelage dan voordien. Wat met al die studenten die hun opleiding niet meer kunnen betalen?”

Bovendien wil de Vlaamse regering de automatische toekenning van toelages bevorderen. "En dat is goed nieuws", zegt Gennez. "Want vaak lopen studenten en gezinnen nu een toelage mis omdat ze niet op de hoogte zijn van hun rechten of niet over alle informatie beschikken. Maar dat wil ook zeggen dat de regering daar voldoende budget voor moet uittrekken, niet het budget verminderen.”

Gennez vraagt dat minister Crevits snel duidelijkheid geeft over wat ze van plan is. Want volgens haar zal de daling van het budget tot gevolg hebben dat ofwel de toelages zullen dalen, ofwel dat er minder mensen recht op zullen hebben door een verstrenging van de criteria. "En beiden zijn uiteraard niet wenselijk."