Brussel Mobiliteit is op initiatief van Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet sinds eind 2016 begonnen met de uitrol van een ambitieus verkeerslichtenplan.

Verkeerslichten op de belangrijkste assen worden op elkaar afgestemd, in functie van het tijdstip en de verkeersvraag. Hierdoor moeten wagens minder stoppen en stroomt het verkeer vlotter door. De reistijd op deze belangrijke verkeersassen neemt aanzienlijk af en de luchtkwaliteit lijdt minder onder het autoverkeer. 

Op dit ogenblik zijn de verkeerslichten op 8 van de 18 geplande belangrijke verkeersassen op elkaar afgestemd.

Op basis van grondige analyses van twee studiebureaus en de experten van Brussel Mobiliteit worden verschillende scenario’s geïmplementeerd die onder andere rekening houden met het tijdstip (scenario’s voor ochtend- en avondspits, week- en weekenddagen, overdag en ’s nachts). Daarnaast werden er specifieke scenario’s ontwikkeld voor bijvoorbeeld EU tops, tunnelsluitingen, het uitrijden van hulpdiensten,… . Lokaal kunnen bijsturingen gebeuren aan de hand van slimme verkeersdetectielussen.

Nieuw is ook het feit dat de tellingen die worden ingewonnen via deze verkeersdetectielussen beschikbaar zijn als open data voor onderzoeksinstellingen en het grote publiek.

“Dankzij de afstemming van de lichten kunnen alle mensen zich vlotter door de stad bewegen. Het autoverkeer stroomt beter door en het openbaar vervoer en voetgangers krijgen, waar mogelijk, meer groen licht. De resultaten zijn alvast veelbelovend. Het aantal file-uren op deze assen daalt aanzienlijk en we noteren een daling in luchtvervuiling. Opnieuw een stap in de goede richting om Brussel aangenamer te maken voor iedereen,” Zegt Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

De lichten aan de Keizer Karellaan, de Leopold II laan, de Belliardstraat, aan Sainctelette-IJzer, de Werkhuizenkaai, de Van Praet brug, de Industrielaan en tenslotte aan de Wetstraat zijn reeds op elkaar afgestemd.

De eerste resultaten

De resultaten van de evaluaties die gebeurden op de Keizer Karellaan en de Leopold II laan zijn alvast veelbelovend. Als men kijkt naar het verkeer stadinwaarts (tussen de Gentsesteenweg en de ingang van de Leopold II-tunnel) worden er 185 minder verliesuren geteld per werkdag. Staduitwaarts (van de ingang tunnel ter hoogte van het Ijzerplein tot aan de Gentsesteenweg op de Keizer Karel-laan) is het resultaat nog beter met gemiddeld 530 minder verliesuren per werkdag. Respectievelijk komt dit neer op +/- 50.000 en 140.000 file-uren minder per jaar.

Ook op vlak van CO²-uitstoor werd een gemiddelde daling van 5% genoteerd op de Keizer Karellaan en de Leopold II laan. 

https://www.facebook.com/SmetPascal/videos/345727002501673/