Een vreemde vertoning deze middag in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Minister van Mobiliteit, Weyts, moest antwoorden op een vraag over een mogelijke verbreding van de e34/e313 naar meer dan 4 rijstroken. Deze pistes zijn opgenomen in een recent opgestarte MER-procedure die veel meer bevat dan enkel een verbreding van deze snelwegen, zonder dat er een beslissing genomen is. Ze kadert in de ruimere mobiliteitsdiscussie ‘over de knoop van Antwerpen’. 

Elk initiatief dat Kempenaren meer mobiel maakt, verdient mijn steun, maar gewoon een extra rijstrook is niet het soort structurele oplossing dat we nodig hebben. Als we alleen de snelwegen bij ons verbreden, staan we gewoonweg ‘breder’ in de file. De flessenhals rond Antwerpen moet opgelost geraken en daar moeten we de doorstroming verbeteren, iets wat de minister ook ruiterlijke erkende. We moeten dus op zoek gaan naar ‘snel’ realiseerbare quick wins, zoals bijvoorbeeld de aanleg van de 102 (ontsluiting naar Nederland, zonder de Antwerpse ring te moeten passeren) en een verdere versterking van het openbaar vervoer.  Meer treinen (in plaats van minder zoals te vrezen valt met het besparingsplan dat de federale regering de nmbs oplegt) vanuit onze Kempense stations naar de steden. We hebbend dit bepleit in het parlement, en minstens een deel van de meerderheid pleitte met ons dat er een meersporenbeleid nodig is dat ook het openbaar vervoer zijn rechtmatige plaats geeft.  

 

Met strijdbare groet,

Jan