Op maandag 13 februari voerde sp.a district Antwerpen actie voor de aanleg van een fietspad door het park aan het Hof van Tichelen op het Antwerpse Kiel. De partij rolde de rode loper uit voor de fietsende scholieren en informeerde de buurt over haar plannen voor het fietspad. “Door de aanleg van een fietspad zorgen we voor een verkeersveilige situatie voor de fietsende scholieren en verminderen we de hinder voor en na schooltijd voor de buurt,” zegt districtsraadslid Tatjana Scheck.

Door de uitbreidingswerkzaamheden aan Pius X is de schooldrukte in ’t Hof Van Tichelen sterk toegenomen. Dat komt omdat alle leerlingen voortaan met de fiets via die kant de school binnen rijden. Heel wat fietsers komen vandaag vanuit de Olympiadelaan gefietst, om - tegen de autorijrichting in - naar de fietsenstalling van het Pius X-college te rijden. “Dat zorgt voor hinder, zowel voor voetgangers die richting Olympiadelaan wandelen, als voor de bewoners van de buurt. Bovendien is de situatie allesbehalve veilig voor de fietsende scholieren,” zegt Scheck.

sp.a pleit voor de aanleg van een fietspad doorheen het parkje aan de achterzijde van de school. “Dit is een opportuniteit om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te vergroten en onnodige buurthinder aan te pakken. Goed voor de veiligheid van de scholieren en goed voor de wijk,” zegt Scheck, “Laat ons deze opportuniteit dan ook ten volle benutten.” De partij wijst erop dat deze oplossing ook reeds door de school zelf werd voorgesteld aan het districtscollege.

sp.a zal haar voorstel voorleggen op de districtsraad van februari. “Wij hopen alvast over de grenzen van meerderheid en oppositie te kunnen samenwerken om de situatie aan ’t Hof van Tichelen te verbeteren.”