Het grondverwerkingsbedrijf plande een verhuis naar een terrein nabij de woonkernen van Boom, Niel en Ruisbroek. De plannen stuitten echter op heel wat verzet van de buurtbewoners, die vreesden voor geluidsoverlast en extra luchtverontreiniging. Ook Viabuild wijzigt zijn plan om asbest te stockeren in Ruisbroek. Het actiecomité haalde haar slag thuis en zowel de gemeente, de provincie als de Vlaamse overheid weigerden uiteindelijk een vergunning.

BOOM één steunt het actiecomité en de omwonenden. Gemeenteraadslid Peter De Ridder: “Voor BOOM één komt het welzijn en de gezondheid van de inwoners op de eerste plaats. Een vervuilend bedrijf als Bioterra past niet zo dicht bij de woonkernen.”

De aangekondigde verhuis van NV Bioterra van Bornem naar Ruisbroek kon reeds van bij aanvang op bijzonder weinig steun rekenen. In een mum van tijd verzamelden bezorgde omwonenden en natuurverenigingen meer dan 1.400 bezwaarschriften. De vrees was terecht dat de geplande werkzaamheden heel wat geluidshinder en fijn stof met zich zouden meebrengen.

 Gedeputeerde van Leefmilieu Rik Röttger (sp.a) maakt nu werk van een volwaardig en duurzaam minder-hinderplan: “Het probleem is dat de industriezone aan de Rupel zich dicht bij de woonwijken situeert. Er ontbreekt een bufferzone. De opdracht is om de overlast objectief te meten en zo de economische activiteiten langsheen het water doordacht in te plannen, met aandacht voor leefbaarheid en het leefmilieu. De tewerkstelling is belangrijk, maar dat mag niet ten koste gaan van de mensen en de omgeving. Het is een moeilijk evenwicht, maar het kan zeker lukken.”