BRUSSEL, 22 maart - In de Kamerplenaire ondervroeg sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée donderdag volksgezondheidsminister Maggie De Block. Die was eerder deze week in een ‘vliegende colère’ geschoten tegen de kinesisten, die in een mededeling lieten weten dat ze opriepen om zich niet langer aan de tariefakkoorden te houden.  Minister De Block toonde zich hierover verbolgen. Ze zwijgt daarbij evenwel zedig over de besparingen die ze doorvoert in de sector. Jiroflée stelt dat  de zorgzekerheid op termijn in het gedrang komt.

In het Kamerdebat kwam aan het licht dat het aantal kinesisten dat zich terugtrekt op een paar jaar serieus gestegen is. In 2016 was nog 92% van hen geconventioneerd, wat wil zeggen dat ze zich niet langer aan de tariefakkoorden houden. Vandaag laat het RIZIV weten dat, net als vorig jaar, 84% geconventioneerd is. 16% van de kinesisten bepaalt tegenwoordig dus zijn tarieven zelf. 

Karin Jiroflée: “Bij deze kinesisten betaal je niet enkel supplementen maar krijg je ook nog eens 25% minder terugbetaald op het hoofdbedrag. Ik kan een stuk de verzuchtingen van de kinesisten volgen, zij voelen hun inkomen krimpen. Maar  ten langen leste is het nog maar eens de patiënt die in heel dit dispuut tussen de minister en de kinesisten de dupe is. De angst om een arts of kinesist nodig te hebben, wordt vooral bij mensen die het niet breed hebben weer eens groter.” Jiroflée vond het bijzonder cynisch dat het debat over de effecten van de besparingen in de gezondheidszorg volgde op het crisisdebat over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. “Met zelfs al 1 van die 34 nieuwe straaljagers kan alvast een groot stuk van de besparingen in de gezondheidszorg teruggedrongen worden en met het schrappen van een paar van die tuigen kan er gewerkt worden aan zorgzekerheid voor iedereen”, aldus nog de Jiroflée.